PEPS CAD/CAM systém

Více než 40 000 instalací a téměř 30 let na trhu!


Jeho vývojem se zabývá německá společnost Camtek.

PEPS CAD/CAM software je objektově orientovaný CAD/CAM systém pro externí programování obráběcích strojů. Je založený na jádru Parasolid a úspěšně se používá při výrobě nástrojů, forem, ve strojírenství, zpracování plechů a obrábění dřeva.

CAD data importuje PEPS ze všech 2D a 3D CAD systémů v mnoha rozdílných formátech.
Užitím inteligentních postprocesorů je převádí do strojních příkazů včetně zohlednění specifických strojních cyklů a generuje bezchybné NC programy.

PEPS podporuje následující formáty souborů: DXF, DWG, IGES, HP-MI, VDAFS, STEP, XMT, SAT, STL, ProE, Catia Version 4, Catia Version 5, Unigraphic, Solid Works, Inventor, HiCAD, Solid Edge, Rhino, Gerber, Daveq.

K racionalizaci v oblasti tvorby NC Programů nabízí PEPS CAD/CAM řadu modulů.